Pascal Engélibert tuxmain
tuxmain pushed to master at tuxmain/bevyjam 2022-08-23 22:46:16 +00:00
d2281817d0 Camera follows selected character
tuxmain pushed to master at tuxmain/bevyjam 2022-08-23 15:02:27 +00:00
a2bf887700 Audio using HexoDSP
tuxmain pushed to master at tuxmain/bevyjam 2022-08-23 10:43:07 +00:00
d9232fd5f0 fix: keep font loaded
tuxmain pushed to master at tuxmain/bevyjam 2022-08-23 10:03:15 +00:00
214e55d7ac Level management & win
tuxmain pushed to master at tuxmain/bevyjam 2022-08-22 21:35:10 +00:00
55ab83588a Character fusion
a735ae7713 fix: decreased friction, clippy, fmt
Compare 2 commits »
tuxmain pushed to master at tuxmain/bevyjam 2022-08-22 17:16:17 +00:00
683bfa2c99 use velocity for movement
tuxmain pushed to master at tuxmain/bevyjam 2022-08-21 21:46:24 +00:00
55278858cb Menu text & raw character colors
tuxmain pushed to master at tuxmain/bevyjam 2022-08-21 17:53:20 +00:00
a52a3b84c8 fix: menu, character despawn
tuxmain created branch master in tuxmain/bevyjam 2022-08-21 17:19:14 +00:00
tuxmain pushed to master at tuxmain/bevyjam 2022-08-21 17:19:14 +00:00
d109225da6 Initial commit
tuxmain created repository tuxmain/bevyjam 2022-08-21 17:17:11 +00:00
tuxmain pushed to master at tuxmain/dubitaristes-website 2022-08-05 19:59:51 +00:00
2878e6a33e Fix agenda template
tuxmain pushed to master at tuxmain/dubitaristes-website 2022-08-05 16:49:15 +00:00
02ec9055ce Initial commit
tuxmain created branch master in tuxmain/dubitaristes-website 2022-08-05 16:49:15 +00:00
tuxmain created repository tuxmain/dubitaristes-website 2022-08-04 20:50:47 +00:00
tuxmain created branch master in tuxmain/telephone-jukebox 2022-07-12 12:37:30 +00:00
tuxmain pushed to master at tuxmain/telephone-jukebox 2022-07-12 12:37:30 +00:00
cb5b45414b Initial commit
tuxmain created repository tuxmain/telephone-jukebox 2022-07-12 12:35:22 +00:00